Wielkość czcionki: A + A - Reset
Start AKTUALNOŚCI Obwieszczenie - polowania zbiorowe.
Obwieszczenie - polowania zbiorowe. Drukuj
 

Wójt Gminy Ruja                                                                                                                                                     Ruja, 19.09.2019 r.

Ruja 23

59-243 Ruja

RL.6151.4.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r.Prawo Łowickie (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.) oraz art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Ruja podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych organizowanych przez koło Łowieckie „Jeleń” w Legnicy. Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

            Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

            Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

            Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

            Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

 

 

Wójt Gminy Ruja

/-/             

Paweł Gregorczuk

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

    na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruja – www.bip.ruja.pl

    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ruja

    na tablicach ogłoszeń Sołectw Gminy Ruja


 Szczegółowy plan polowań zbiorowych.


 

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj15771
mod_vvisit_counterWczoraj31982
mod_vvisit_counterW tym tygodniu148797
mod_vvisit_counterW tym miesiącu188057
mod_vvisit_counterOd początku20283596